EARLI SIG Writing Publications
Studies in Writing: PREPUBLICATIONS & ARCHIVES.

Publications
Van de Gein, J. (1989). Grammatica-onderwijs en stelvaardigheid. Interimrapport 1: Theorie, onderiwjsprogramma's en toetsen (Grammar instruction and writing competency). SCO-Rapport 200. Dissertatie UvA.